Svet-Stranek.cz
súčasný hudobný skladateľ
Ján Kopáčik

Ja a moja hudba:súčasný hudobný skladateľ

Ja a moja hudba

Novému obsahu musí zodpovedať aj nová forma.
Moje dielo sa zameriava hlavne na javy, percepcie a porozumenia. Moje skladby často stierajú hranice medzi výtvarným umením, hudobným divadlom a koncertnou hudbou. Obzvlášť rád používam silné zvuky ktoré sú často produktom nekonvenčných prostriedkov, ako sú rozšírené techniky hry na nástroje alebo vnášaní každodenných predmetov do koncertnej siene. Tieto hluky nie sú len súčasťou nejakej dopredu danej kompozičnej štruktúry, ale sú skôr dôsledne skúmané a následne je im daný priestor aby sa volne rozvýjalí vo vlastnom tempe, čím skladba nadobúda svoj špecifický rytmus.
Moja hudba je taktiež typická nápadnými harmóniami, je v nej všadeprítomný nesmierny "stylus fantasticus".Dá sa prirovnať k magickému divadlu, kde každú chvíľu prichádzajú noví herci a fantastické postavy prejdú po pódiu a zasa miznú. Moja hudba je striedanie noci a dňa. Niečoho seriózneho a naopak humorného, vážneho i úsmevného. Je to ako bežný rytmus kolobehu života.Chvíľu ticho premýšľame a neskôr sa zase smejeme.Niekedy sme zo života pozitívne naladení, inokedy sa nám zdá byť náš svet smutný. Moja hudba je dôkazom mnohorakosti kompozície, je svedectvom rôznych jej podôb a dôkazom že hudba nemusí byť iba ťažká, monumentálna a vážna, ale i zábavná a úsmevná, smutná i veselá.
Má schopnosť posunúť náladu do roviny odosobnenia, do pocitu byť nad vecou, v nadhľade, ktorý je v dnešnej dobe pre človeka tak potrebný. Môžeme porovnávať jej idei, postoje a chápanie. Moja hudobná reč vychádza zo vzorov európskej hudobnej moderny, najmä z rozšíreného tonálneho hudobného myslenia. Vo svojich skladbách využívam polymodálnu aj dvanásť tónovú organizáciu harmonických aj melodických prvkov. Je v nej cítiť ľahkosť a spirituálne posolstvo. Je zvláštna a za tým slovom si stojím. Občas ma napadne otázka: je aj toto umenie? Patria aj tieto skladby na koncerty? A prečo nie. Je predsa podstatné a správne vidieť veci aj z iného pohľadu.
K tomu aby sme si mohli vytvoriť na vec názor potrebujeme predsa čo najviac informácií a skúseností. Musíme a chceme spoznať názory odlišnej povahy ktoré driemu a neskôr sa aj premietajú v umeleckých ideách súčasných tvorcov.Tí pestrosť, rozmanitosť naších zážitkov, skúseností, možno niekedy až absurdity kolobehu života zobrazujú formou im najbližšou.Prečo by sme sa bránili novým myšlienkam? Nesmieme sa báť vykročiť novými ešte nepreskúšanými cestami. Novému obsahu musí zodpovedať aj nová forma. Moja avantgarda je podobne ako ostatné avantgardy charakteristická revoltou proti tradičným postupom a hľadaním odvážnych nových foriem. Dlhé, držané tóny a vrúcne harmónie mojej hudby symbolizujú večnosť a nútia človeka zamyslieť sa nad zmyslom svojho života. Neznie na bežných koncertoch